Сеть знакомств для любителей книгВалентина
 послать сообщение
добавить в друзья
посмотреть список желаемых книг
посмотреть рекомендуемые пользователю книги

Книги для обмена:
У этого пользователя пока нет книг для обмена
Валентина

У пользователя нет сводных рецензий
лучшие рецензии : новые рецензии

 1..1 
Валентина
Поетичні оповідки Валентини Костьо для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Це цікаві житейські та фантастичні дитячі пригоди. Твори легко запамятовуються завдяки своєрідному мовно-стилістичному наповненню. Вони нагадують речетативні поезії, побудовані на внутрішньому ритмі, прихованій римі, інтонаціях, паузах, наголосах.
В книжці 44 сторінки. Формат 70х100/32 . Папір офсетний . Гарнітура arial. Тобто книга з твердою обкладинкою та глянцевими сторінками.

Валентина Костьо Намистинки
 1..1