Сеть знакомств для любителей книг


Интернет реклама УБСПоделиться в Facebook
Стаття
Походження українського народу

Стаття : Походження українського народу

[написать рецензию на эту книгу] [добавить книгу в закладки]
Портфілова Євгенія
Слов'яни з'явилися на історичній арені не раніше кінця III тис. до н. е., найвірогідніше, спочатку між Середнім Дунаєм і Тисою, а потім поступово розселилися на північніших землях. Лише гіпотеза середньо-дунайської прабатьківщини слов'ян, відзначеної й автором «Повісті минулих літ», задовільно тлумачить незрозумілий потяг слов'янських племен до Дунаю в епоху Великого переселення народів у V-VI ст. і стійку пам'ять про нього серед усіх слов'янських та деяких прибалтійських народів, більшість із яких ніколи не були пов'язані з цією річкою ні географічно, ні історично. Як відомо, символ Дунаю виступає переважно в старовинних народних піснях, особливо в поширеному ще за язичницької епохи календарному та обрядовому фольклорі, що виник набагато раніше від Київської Русі й походів київських князів, зокрема Святослава Ігоровича (945-972 рр.) на Візантію, під час яких східні слов'яни, на думку багатьох дослідників, нібито вперше познайомилися з Дунаєм. Величезної вплив на Україну в цілому мала Трипільська культура, яка у ті часи була однією з найрозвинутіших. Не відставали від неї у розвитку скіфи та сармати, войовничі племена- готи та гуни. Але , нажаль, український народ великих втрат зазнав під час роздробленя Київської Русі. Навколо цього досі точиться суперечливі дискусії істориків усього світу.Яскравим прикладом я праця Миколи Маркевича" історія Малоросіі".
Грушевський вважав, що кожен народ має свою історію. Українці ведуть свій початок від антського союзу племен; у добу Київської Русі стають українською народністю. «Київська держава, право, культура була утвором одної народності — українсько-руської, Володимиро-Московська — другої, великоруської», — дійшов висновку академік Грушевський.

Поделиться в Facebook взять код для блога
19/27  = 46
Стаття Походження українського народу

С этой книгой читают:
 


Стаття
Витоки українського етносу(за книжками Півторак, Огієнко)